Els nostres serveis

Gestió d’obres

A Arq Enginy Roig som professionals que ens encarreguem d´impulsar i dirigir el projecte des d´una perspectiva de globalitat, a més duem a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment. També desenvolupem les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

Reformes Integrals

A Arq Enginy Roig ens encarreguem de la rehabilitació d'habitatges i edificis, tant de forma integral com parcial. Actuant a qualsevol part de l'edifici, buscant les solucions més racionals per a cada cas, per aconseguir uns bons acabats, no és només cobrir les necessitats requerides pels nostres clients sinó perseguir els costos i els terminis que aquests necessitin.

El nostre principal objectiu es basa en oferir el tractament adequat de les tècniques, per garantir la durabilitat que apliquem a la rehabilitació, prioritzant també l'habitabilitat i l'accessibilitat de l'habitatge entre altres aspectes.

Permisos d’obres

Des de Arq Enginy Roig comptem amb una àmplia experiència en la tramitació de llicències d'obres a les diferents poblacions. Ens encarreguem de sol·licitar el permís d'obres als ajuntaments i administracions corresponents, ocupant-nos de les diferents fases. Consulta prèvia - Realització del projecte - Sol·licitud del permís d'obres.

Inspecció tècnica edificis (ITE)

A Arq Enginy Roig realitzem tot el procés d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), des de l'informe tècnic, fins als tràmits, aplicant mesures per aconseguir una resolució favorable. Aquest servei ITE, que ha de ser gestionat per tècnics especialitzats en aquesta matèria, és una inspecció obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars d’habitatges segons la seva antiguitat.

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita que l'habitatge compleix els requisits d'habitabilitat que exigeix el decret corresponent. És a dir, és el document necessari que informa del compliment dels requisits perquè un habitatge pugui ser habitat.

Certificats energètics

Realitzem certificats energètics, ocupant-nos de tot el procés perquè l'usuari no s'hagi de preocupar de cap gestió. Realitzant la visita l'immoble, els mesuraments corresponents i redacta l'informe, per després sol·licitar i obtenir l’etiqueta energètica.

Llicencies d’activitat

Des del nostre despatx, tramitem llicència d'obertura i activitat obligatòries per a locals i oficines per desenvolupar una activitat determinada.

Altres serveis

 Redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens.

 Estat de mesuraments i pressupostos.

 Realització de control de qualitat de l’obra.

 Servicis de coordinació de seguretat.

 Realització d’estudis i plans de seguretat i salut.

 Cap d’obra (seguiment del planning, execució, qualitat i pressupost).

 Aixecaments de plànols etc.